Harmony ® 50 SX®  Ogräsmedel

Specialisten till fodermajs och betesvallar

Mot örtogräs i vete, korn, råg, rågvete och havre med eller utan insådd, samt i fodermajs och betesvall. Endast för vårbehandling.

Harmony® 50 SX® löser problemen med svinmålla, trampört m.fl örtogräs i stråsäd, fodermajs och betesvall.

Harmony® 50 SX® utmärkt blandningspartner till Titus® WSB i fodermajs.

Använd växtskyddsmedel med försiktighet. Läs alltid etikett och produktinformation före användning. Observera alla varningsfraser och symboler.