Acanto® Svampmedel

Acanto® för svampbekämpning i stråsäd, raps och rybs och sockerbetor.

Mot svampangrepp i odlingar av korn, havre, råg, rågvete och vete, raps och rybs. Behandling får ej ske senare än 35 dagar före skörd i stråsäd. I raps och rybs får ingen användning ske efter grödstadie BBCH 69. Mot svampangrepp i odlingar av sockerbetor. Behandling får ej ske senare än 42 dagar före skörd.

DuPont™ Acanto® innehåller den aktiva substansen picoxystrobin som tillhör gruppen strobiluriner. Preparatet har både förebyggande och kurativ verkan. Picoxystrobin har systemisk verkan i plantan och dessutom en bladgenomträngande (translaminär) effekt.

  • Acanto® den moderna och förbättrade strobilurinen.
  • Acanto® sprids i plantan både med systemisk- och gasverkan.
  • Acanto® ger långtidseffekt.
  • Acanto® - den bästa försäkring en strobilurin kan ge odlarna.

Använd växtskyddsmedel med försiktighet. Läs alltid etikett och produktinformation före användning. Observera alla varningsfraser och symboler.