Avaunt® Insektsmedel & gulskål

Mot rapsbaggar. Ger långtidseffekt och bryter resistens

Avaunt® bekämpar rapsbaggar i vår- och höstraps och vår- och höstrybs. Avaunt® innehåller det verksamma ämnet indoxakarb, som tillhör gruppen oxidiazin-insekticider.

Gulskålen

Upptäck rapsbaggarna i tid i oljeväxterna
View Media

Indoxakarb blockerar natrium-kanalerna i insekternas centrala nervsystem. Skadeinsekterna (rapsbaggar) upphör nästan omedelbart att äta och röra sig på grund av kollaps i det centrala nervsystemet. De faller till marken och dör inom 1-4 dygn. Upptaget sker primärt oralt men även till viss del genom kontaktverkan.

  • Avaunt®  har god långtidseffekt på behandlade knoppar.
  • Avaunt® kan användas från stadie 40, en behandling innan rapsens stadie 57.
  • Avaunt® bekämpar även pyretroidresistenta rapsbaggar.
 
 

Använd växtskyddsmedel med försiktighet. Läs alltid etikett och produktinformation före användning. Observera alla varningsfraser och symboler.