Avaunt® Insektsmedel

Mot rapsbaggar. Ger långtidseffekt och bryter resistens

Avaunt® bekämpar rapsbaggar i vår- och höstraps och vår- och höstrybs. Avaunt® innehåller det verksamma ämnet indoxakarb, som tillhör gruppen oxidiazin-insekticider.

Indoxakarb blockerar natrium-kanalerna i insekternas centrala nervsystem. Skadeinsekterna (rapsbaggar) upphör nästan omedelbart att äta och röra sig på grund av kollaps i det centrala nervsystemet. De faller till marken och dör inom 1-4 dygn. Upptaget sker primärt oralt men även till viss del genom kontaktverkan.

  • Avaunt®  har god långtidseffekt på behandlade knoppar.
  • Avaunt® kan användas från stadie 40, en behandling innan rapsens stadie 57.
  • Avaunt® bekämpar även pyretroidresistenta rapsbaggar.

Video Avaunt

I fokus

  • Vid Olycka

    Lyckligtvis är det mera sällan det sker en olycka med växtskyddsmedel, men om olyckan sker är det mycket viktigt att man handlar både snabbt och korrekt, både med hänsyn till människor och miljö. Hitta mer information här.

  • Sök produkt

Använd växtskyddsmedel med försiktighet. Läs alltid etikett och produktinformation före användning. Observera alla varningsfraser och symboler.