Corian® för offentliga platser

Corian® – design för offentliga platser

Designer som utformar företagsbyggnader och offentliga platser förlitar sig på att de kan använda högfunktionella ytskikt av DuPont™ Corian® utan att behöva göra avkall på kreativiteten.

Design och utformning av offentliga platser får alltid stort fokus. Vare sig det gäller att ge uttryck för kärnan i ett specifikt varumärke eller att skapa en plats som stadens invånare kan känna sig stolta över krävs ett enastående arbete för att möta alla utmaningar och ta hänsyn till alla perspektiv. Därför samarbetar vi med de kreativa branscherna för att hjälpa arkitekter och designer att tillgodose de unika krav som ställs på offentliga platser och företagsbyggnader. Arkitekter och designer väljer DuPont™ Corian® på grund av de nästan obegränsade designmöjligheterna: belysningseffekter, utformningsflexibilitet och färgmöjligheter.

Offentliga platser och företagsmiljöer kräver material som både förmedlar den rätta imagen och som tål att utsättas för det slitage som omfattande daglig användning medför. Med sitt fogfria utseende och sin solida känsla har Corian® vad som krävs för att skapa imponerande storskaliga designer som är tåliga och enkla att rengöra och samtidigt långsiktigt minimerar platsernas framtida underhållsarbete. Corian® passar för en mängd olika offentliga platser och företagsmiljöer, inklusive företagsfoajéer, väggbeklädnad, utvändig fasadbeklädnad, korridorer, hissväggar, trappuppgångar, räcken, shoppingcenter, lekplatser, flygplatshallar och offentliga torg.