Barcelona universitet på universitetsområdet Bellvitge: med DuPont™ Corian®, solskydd mot medelhavssol och ljus i klassrummen 

DuPont-Corian-Exterior-CladdingBellvitge-Campus2
Fasaden på byggnaden med föreläsningssalar vid fakulteten för hälsovetenskap vid UB, Hospitalet de Llobregat (Barcelona). Den högteknologiska ytan Corian® gör att det går att reglera solljuset beroende på fasadens läge och mängden solljus på insidan. Foton: Juny Brullet för PINEARQ, med ensamrätt.

Utbildningsområdet för hälso- och sjukvårdspersonal på Barcelona universitets (UB) fakulteten för hälsovetenskap i Bellvitge erbjuder studier och forskning i en bekväm miljö tack vare det fackverk som utformats av det prestigefulla arkitekturföretaget Pinearq. Fackverken skyddar mot medelhavssolen samtidigt som de släpper igenom ljuset genom fasadens design och det högteknologiska ytmaterialet DuPont™ Corian®.

För arkitekturföretaget Pinearq är undervisningsbyggnaden och laboratorierna på Barcelona universitets hälsovetenskapsfakultet i Bellvitge (Hospitalet de Llobregat) de första byggnader där de har använt DuPont™ Corian® som fasadmaterial. Tack vare tidigare erfarenheter av konstruktioner för sjukvårdssektorn var man övertygad om att det var det idealiska valet, eftersom materialet hade uppvisat långvariga resultat när det gäller effektivitet och hygien, plus att det är lättskött.

I detta fall har den tekniska ytan installerats i flertalet fasader med utmärkta resultat, särskilt på de fasader som ligger i söderläge och får mycket solljus. DuPont™ Corian® skyddar dessa fasader mot den intensiva medelhavssolen under sommaren och den vita färgen hjälper till att hålla ljusnivån hög under vintern.

Förutom dessa kvaliteter vill Albert de Pineda framhålla ”möjligheten att skapa fackverk med DuPont™ Corian® i önskad design och önskat mönster”, samt att monteringen går snabbt. De utvändiga prefabricerade byggskivorna kan placeras antingen vertikalt eller horisontellt beroende på fasadens läge och design.  Vertikal montering ger fördelen att det skyddar mot värme på fasader som vätter mot väst. Horisontell montering har valts för att dessa strukturer är synliga från utsidan.