Fasad av innovativa DuPont™ Corian®

Innovative cladding facade in DuPont™ Corian®
Val-de-Reuil (Eure) : DuPont™ Corian® används för restaurering av byggnaden « 4 soleils », ett projekt av arkitekten Bernard Malecamp och Nicolas Mevel, foto Jean-Marc David för Nicolas Mevel Architecture, med ensamrätt.

Byggnaden « 4 soleils » ... ett stiltypiskt ställe i Val-de-Reuil, den yngsta staden i Frankrike. För detta omfattande restaureringsprojekt ville stadshuset i Val-de-Reuil ha en originell och innovativ fasad, även sett ur en estetisk och teknisk synvinkel. Användandet av DuPont™ Corian®s högteknologiska yta, vanlig i läkemedelslaboratorier, är inte bara en hänvisning till denna verksamhets betydelse i Val-de-Reuil, utan även en teknisk prestation som aldrig förut har utförts med detta material. 

För detta «brobyggande» (som korsar vägen), behövde man skapa en kontinuitet mellan den nedre våningen och brodelen för den arkitektoniska och urbana förnyelsen av Val-de-Reuil. Staden har under historiens gång fått ett centrum som karaktäriseras av den distinkta form av urbanism som kallas för « urbanism på plattor ».

 

Val-de-Reuil (Eure) : DuPont™ Corian® används för restaurering av byggnaden « 4 soleils », ett projekt av arkitekterna Bernard Malecamp och Nicolas Mevel – foto Créa Diffusion, med ensamrätt..

Byggnaden användes inte längre men det fanns ingen avsikt att förstöra den. Fabrice Barbe, Services General Director för stadshuset, preciserar : « Byggnaden är ett geografiskt landmärke i staden, i ett distrikt som helt bestod av byggnader för socialt bruk fram till idag. Vi ville ha ett meningsfullt projekt både vad gäller form och substans. Vi valde att omvandla byggnaden till ett kontorscentrum för att galvanisera distriktet. Arkitekterna Bernard Malecamp och Nicolas Mevel föreslog förgreningsprincipen i Corian®, för att följa stadens synsätt på arkitektur: innovativt och förnyat. » 

För implementeringen av DuPont™ Corian®, låg utmaningen lika mycket i tillverkningen av materialet som i dess fästsystem. Den certifierade tillverkaren Créa Diffusion, ansvarig för många innovativa projekt, lyckades med att förlänga gränserna. 

Från en teknisk synpunkt var målet att kombinera en 3D-rörböjning med precis CNC-skärning. För det här ändamålet utvecklade Créa Diffusion ett greppsystem på skärmaskinen. Processen, som utvecklades för att producera fasaden, består av fyra stadier: 

Först utfördes implementeringen av fästena från ritningar på fasaden med några få centimeters felmarginal. Det andra stadiet bestod av att med en laserstråle skära rören i rostfritt stål, vilka används som kilar för att skapa ett avstånd från fasaden. Sedan, från fasaden mot ritningarna, användning av lasern för att mäta de väntande fästhuvudena för att minska felmarginalen och (aningen) anpassa planerna att producera remsorna och borrandet av fästpunkterna i verkstaden. Slutligen utfördes monteringen av fasaden, som bara kan utföras på plats, samt täckandet av dolda bultar för att göra dem osynliga. 

Créa Diffusion har utvecklat ett specifikt monteringssystem som möjliggör en differentierad montering av grenarna i Corian®, vilka blandas och korsar varandra på de tre olika planen (på 20, 30 och 40 cm). 

Tester utförda med hjälp av CSTB utfördes på plats (vridning av fästen) och på Créa Diffusion (dragning och skärning på liknande montering) gjorde det möjligt att få en certifiering från SOCOTEC.

Några element i grenarna av Corian® har använts för den interna designen (receptionsdisk, väggpaneler). 250 paneler (19 cm tjocka) krävdes för den här konstruktionen, som på grund av dess originalitet och tekniska innovation, hyllades av François Hollande i januari förra året. Det allmänna byggnadsarbetet utfördes av byggnadsföretaget QUILLE (Bouygues byggnadsföretag)