Dansk Industris huvudkontor får ett radikalt ansiktslyft

Photo Grapedesign, all rights reserved. Project by Transform.
Atriet – även om många samlas här är ljudet dämpat tack vare ytmaterialet från DuPont™ Corian®, som används som väggbeklädnad. Materialet används även i matsalen och för andra inredningsdetaljer på varje våning. Foto Grapedesign, med ensamrätt. Projekt av Transform. Corian®-panelerna används som väggbeklädnad på hela första våningen: i receptionen, atriet och konferenssalen.

I Köpenhamn fick branschorganisationen och arbetsgivarföreningen Dansk Industris huvudkontor en ny identitet med konstgjort dagsljus och ljudabsorbenter, tack vare smarta designlösningar och Corian®-materialets kvalitet och mångsidiga egenskaper.

Byggnaden, som tidigare var klädd i betong och tegel, var i stort behov av renovering. Flera av rummen var dessutom mörka med dålig akustik. Problemen med ljus och ljud var två av de största utmaningarna för det danska arkitektkontoret Transform under ombyggnaden. Lösningen hittades bland annat hos Corian®.

Photo Grapedesign, all rights reserved. Project by Transform.
Photo Grapedesign, all rights reserved. Project by Transform.
Photo Grapedesign, all rights reserved. Project by Transform.

Först och främst har materialet i den vita, nästan genomskinliga färgen Glacier Ice förmågan att simulera dagsljus vid strategisk belysning. För det andra är materialet lätt att jobba med, vilket var nödvändigt för att förbättra akustiken. Genom att borra 45 000 hål i 350 utskurna Corian®-paneler och placera akustisk filt bakom varje panel kunde man skapa en lösning där ljudet effektivt absorberas.
”Resultatet av det utvalda materialet är imponerande. Även om atriet är fullt med folk är ljudnivån dämpad och i konferenssalen behöver man ingen mikrofon för att göra sig hörd. Vi hade inte kunnat uppnå samma resultat med hjälp av tyg, som hade sett både slitet och smutsigt ut efter ett tag. Och tack vare dagsljuseffekten är folk glada och produktiva”, säger arkitekt Lars Serup på Transform

Panelerna som reflekterar ljus och absorberar ljud tillverkades av Dansk Boligstål. Vid tillverkningen av panelerna var det viktigt att minimera materialspillet och därmed begränsa kostnaderna och minska inverkan på miljön så mycket som möjligt. Därför beställde Danska Boligstål storleksanpassade Corian®-skivor enligt det nya panelmåttet. På så sätt blev det knappt något spill alls.

Industriens Hus är en viktig plats för Köpenhamns invånare. Inte bara på grund av de 500 personer som arbetar där, utan även för att byggnaden ligger på Rådhuspladsen – stadens största torg. Under hela byggnadsprocessen har Transform därför tagit stor hänsyn till omgivningarna. Arkitekterna beslöt sig till exempel för att skala ned byggnaden till två våningar i riktning mot Tivoli, i stället för att öka antalet våningar till åtta som i resten av byggnaden. På så sätt behövde utsikten från Tivoli inte skymmas. Varje kväll kan danskarna dessutom ta del av en vacker ljusföreställning på nya Industriens Hus fasad då glaset lyses upp med olika färger och bilder.