DuPont™ Corian® rekommenderas av Sunda Hus

 

Teckenförklaringar

 Produkten rekommenderas. Den innehåller mindre än 2 % av något eller några hälso- och/eller miljöfarliga ämnen. Vid tillverkningen av produkten kan det dock ha förekommit mer än 2 % av något eller några hälso- och/eller miljöfarliga ämnen.

 

 

 

Den röda markeringen visar helhetsbedömning en för DuPont™ Corian®. Detta innebär att materialet ligger nära en A-gradering.

 Se säkerhetsdatablad för rekommendationer vid tillverkning.