Corian® Quality Network ur våra fabrikörers perspektiv

Vad har ditt företag för värderingar eller filosofi? 


Vårt sätt att tänka och agera fokuserar på nöjda kunder. Vi förverkligar våra kunders önskemål och drömmar med hjälp av innovativa idéer och lösningar med hjälp av de rätta materialen. Tack vare modern teknik och många års erfarenhet har vi möjlighet att utföra extraordinära projekt.

Kan du beskriva varför du blev DuPont™ Corian®-tillverkare? 

Fasta ytmaterial är fascinerande och kan användas praktiskt taget överallt. Vi bearbetade framgångsrikt Corian® för första gången för mer än 30 år sedan. Med Corian® kan vi erbjuda lösningar som skulle vara svåra att åstadkomma med andra material. Tack vare stödet från DuPont och skapandet av Quality Network är vi nu entusiastiska och engagerade Corian®-tillverkare.

Vad betyder ”DuPont™ Corian® Quality Network” för dig och dina kunder? 

Quality Network ger oss som tillverkare, och våra kunder, den trygghet och pålitlighet som behövs. Vi gynnas också av erfarenhetsutbyte och samarbete med andra Quality Network-partner.

Finns det några projekt eller installationer/samarbeten som du har deltagit i som Corian® Quality Network-tillverkare och som du vill berätta om? 

Tack vare stödet från DuPont och en annan Quality Network-partner kunde vi nyligen leverera två produkter tillverkade av Corian®:

  • SBB:s järnvägsstation i Bern – 2 elliptiska diskar
  • McDonald’s, Westside shoppingcenter i Bern – ovala, tredimensionella skiljeväggar med integrerade sittplatser