Corian® Quality Network ur våra fabrikörers perspektiv

Roberto_Belli_testimonial

Vad har ditt företag för värderingar eller filosofi? 

Vår affärsverksamhet bygger på ett stort intresse för vårt arbete, vilket uttrycks varje dag genom att vi tar oss an projekt som ger upphov till stora tekniska utmaningar. Genom att vi antar dessa utmaningar visar vi prov på vår professionella inställning, vår expertis, vår know-how och vår förmåga att hitta banbrytande tekniska lösningar. Det fina med vårt arbete ligger även i vår möjlighet att hantera olika projekt varje dag, där många ofta är mycket svåra att genomföra på ett lyckat sätt. Samarbete är ett av våra kärnvärden: Ett sammanbundet team som ser på nya utmaningar med optimism, ett gemensamt mål och uppdelning av ansvarsområden.
Det är just därför som ett av mina kärnvärden när det gäller min personliga affärsvision är respekt och uppskatting för mina kolleger. Det är bara genom att samarbeta som en stor grupp som vi kan klara de skiftande utmaningar som vårt arbete medför, och som vi kan bli bättre och utvecklas.

Kan du beskriva varför du blev DuPont™ Corian®-tillverkare? 

När jag bestämde mig för att starta företaget 1990 var det utan tvivel fascinationen för DuPont™ Corian®-produkten som fick mig att ge mig ut på det här fantastiska äventyret. Fascinationen väcktes första gången jag såg en produkt som hade tillverkats med det speciella materialet från DuPont. Det var en lockande tanke att bereda en produkt som på den tiden var helt ny på den italienska marknaden, ett uttrycksfullt material med utomordentliga tekniska och funktionsmässiga möjligheter, som ännu inte förverkligats. Dessutom fängslades jag av tanken på en utmaning: att bidra till att introducera en innovativ produkt på den italienska marknaden, som skulle kunna ”utmana” traditionella material som marmor och granit.

Vad betyder ”DuPont™ Corian® Quality Network” för dig och dina kunder? 

Det ger upphov till stolthet och en stark känsla av samhörighet. Det betyder att man slipper känna sig ensam. Ur kommersiell synvinkel är det en stor fördel när det gäller relationer med alla slags företag, kunder och designers. För dem tror jag att nätverket står för någon sorts ”garanti” för professionalism, något som spelar en viktig roll i relationer, särskilt i början.

Finns det några projekt eller installationer/samarbeten som du har deltagit i som Corian® Quality Network-tillverkare och som du vill berätta om? 

Vi har haft turen att genomföra många betydande och ambitiösa projekt genom åren för stora företag i köks-, badrums- och möbelsektorerna, för företag som är synonyma med hög kvalitet och med den prestigefyllda ”tillverkad i Italien”-etiketten. Jag minns med stor glädje början av vårt partnerskap med DuPont™ Corian®, de första utbildningssessionerna med specialister från DuPont och flera andra viktiga evenemang och seminarier som organiserats av DuPont med skickliga europeiska företag som också specialiserar sig på att tillverka DuPont™ Corian®. De här evenemangen var mycket viktiga och motiverade mig enormt att hela tiden sträva efter tillväxt och förbättring.